Ivoordreef Utrecht

Informatieavond bestemmingsplan

21 april 2022 | Nieuws

Goed nieuws! Het ontwerpbestemmingsplan is klaar. Dit betekent dat er groen licht is om het bestemmingsplan te presenteren aan omwonenden en geïnteresseerden.Vanaf vrijdag 22 april 2022 tot en met donderdag 2 juni 2022 kunt u het bestemmingsplan inkijken op www.ruimtelijkplannen.nl en uw idee of mening geven.

Wat is een bestemmingsplan?
Een bestemmingsplan is een door de gemeenteraad vastgesteld document. Het bepaalt wat iemand mag bouwen, hoe gebouwen en terreinen gebruikt mogen worden en onder welke voorwaarden. Er staat bijvoorbeeld in waar woningen, winkels en bedrijven mogen komen. En welke grond bedoeld is voor wegen en groen. Een bestemmingsplan is soms lastig om te begrijpen. Daarom leggen we het graag uit op een informatievond. Om u alvast voor te bereiden.

Kom naar een informatieavond
We organiseren twee informatieavonden:

Dinsdag 10 mei
Locatie: buurthuis De Boog, zaal 4

Tijd: tussen 19:30 uur en 21:00 uur

Dit is een inloopmoment, dus u kunt langskomen wanneer u wilt. Er zijn medewerkers van de gemeente, Bo-Ex, ERA Contour en Amvest aanwezig. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. Als er nieuwe maatregelen komen voor het coronavirus, dan kan dit misschien niet doorgaan. Dan hoort u dat nog van ons.

Maandag 16 mei
Digitaal: online via Microsoft Teams

Tijd: start om 19:30 uur tot ongeveer 21:00 uur

Om te zorgen dat u een link krijgt om in te loggen, moet u zich vooraf aanmelden. Dit kan door een mail te sturen naar ivoordreef@utrecht.nl.

Indienen zienswijze
Heeft een idee of een mening over het ontwerpbestemmingsplan, dan kunt u een zienswijze indienen. In het wijkbericht van de gemeente vindt u alle informatie.

Alle informatie in één document
Leuker kunnen we het niet maken, wel handiger. Alle informatie over het bestemmingsplan hebben we gebundeld in één document. Zo heeft u alles overzichtelijk bij elkaar.

Zoekvenster sluiten