Ivoordreef Utrecht

Ondertussen op de bouwplaats…week 12

25 maart 2022 | Nieuws

Bij sloop- en bouwwerkzaamheden wordt ook altijd rekening gehouden met de flora en fauna op de bouwplaats. Dat zorgt soms voor uitdagende situaties waar de juiste weg in gevonden moet worden. In deze update vertellen we hier meer over.

We krijgen regelmatig de vraag: “Waarom moeten er bomen gekapt worden?” We kappen alleen bomen die ruimte moeten maken voor de nieuwbouw en voor het veilig uitvoeren van de sloop. Zorgvuldig zijn alle bomen in kaart gebracht en geen enkele boom wordt zomaar gekapt.

Er zijn bomen die zonder vergunning gekapt mogen worden, bomen waarvoor we een vergunning nodig hebben en bomen die een tweede leven krijgen op een andere plek.

Weghalen bomen
Maandag 28 maart start de kap van de bomen die nodig zijn voor de sloop van de flat. Vandaag zijn de eerste voorbereidingen al getroffen om te voorkomen, dat vogels gaan broeden in de bomen. Ons plan was namelijk om eerst de behandeling van de bezwaarprocedure tegen de afgegeven kapvergunning af te wachten. Maar van de week tijdens de wekelijkse inspectie, zagen we een eksternest en zijn we op ons besluit teruggekomen en gaan we de bomen weghalen. Het gevaar bij deze zonnige temperaturen, is dat er steeds meer broedvogels gaan nestelen en dat zou het slopen van de flat onmogelijk kunnen gaan maken.

In totaal gaat het om 72 bomen. De bomen rondom het eksternest aan de Einsteindreef laten we natuurlijk voorlopig staan. Een gespecialiseerd bedrijf gaat de bomen verwijderen en herplanten. Deze bomen krijgen een tweede leven op een andere plek in Utrecht. De rest van de bomen worden gekapt door onze sloopaannemer. In het najaar halen we pas de bomen weg die nodig zijn voor het bouwrijp maken.

Hout hergebruiken
Net als de meeste materialen bij de Ivoordreef wordt ook het hout hergebruikt. In het nieuwe wijkje zie je straks zitplekken, speeltoestellen voor de kinderen en sport- en beweegelementen van hout terugkomen. Tot slot wordt gekeken naar de mogelijkheden om een deel van het hout te bestemmen voor nestkasten, wormenhotels en andere mogelijkheden om de biodiversiteit te stimuleren.

Vleermuizen
Bij vooronderzoek bleken er verschillende soorten vleermuizen in de flat te verblijven. Bij aanvang van de sloop leken alle vleermuizen te zijn vertrokken, maar vrijdag 3 maart vielen bij de sloopwerkzaamheden opeens drie vleermuizen naar beneden. De werklui hebben meteen de dierenambulance gebeld.

Daarna zijn er door ecologen controle-onderzoeken gedaan en werden er gelukkig geen vleermuizen meer gevonden.

Via de dierenambulance hebben we vernomen dat de dieren zorg hebben gekregen bij de vleermuizenopvang en inmiddels zijn vrij gelaten.

Vooruitblik
Binnenkort gaan de eerste gevelelementen afgehesen worden. Dit gebeurt met een grote kraan. Een indrukwekkend gezicht! Deze elementen gaan op de bouwplaats verder bewerkt worden en zullen (deels) in het nieuwe gebouw terugkomen. Van dat circulaire proces gaan we je verder op de hoogte houden.

Zoekvenster sluiten