Ivoordreef Utrecht

Start verkoop en bouwrijp maken onzeker

14 april 2023 | Nieuws | Lydia Dansberg

Drie partijen zijn het niet met de gemeente eens en hebben bezwaar gemaakt tegen het bestemmingsplan. De weerstand bij deze partijen zit op het feit, dat er bomen weg moesten om plaats te maken voor de nieuwbouw, de manier waarop de stikstofberekeningen voor het gehele plan zijn gemaakt, de aansluiting op het warmtenet zodat we gasloos kunnen bouwen en dat de nieuwe bebouwing te dicht bij de kerk komt.

De Raad van State gaat de zienswijzen (meningen) beoordelen. Wanneer dit zal zijn weten wij niet. Een uitspraak kan vlot gaan, maar het kan ook zo maar een half jaar duren. Deze procedure heeft helaas ook gevolgen voor de start verkoop. Om te mogen starten met de verkoop hebben wij een definitief bestemmingsplan nodig.

Daarnaast zouden we in april starten met het bouwrijp maken van het terrein. We zijn momenteel aan het overwegen of we hiermee gaan starten of dat we nog even wachten. Zodra we meer weten over de procedure bij de Raad van State laten we dit weten.

Zoekvenster sluiten