Ivoordreef Utrecht

Verslag ‘Sloop & hergebruik’

14 oktober 2021 | Nieuws

p 4 oktober 2020 hielden we een informatiebijeenkomst over de sloop van de flat aan de Ivoordreef en over het hergebruik van het sloopmateriaal. Aan omwonenden en geïnteresseerden werd duidelijk gemaakt wat er de komende tijd gaat gebeuren. De bijeenkomst was ‘digitaal’, via Teams.

Kennismaken met nieuwe gezichten
De nieuwe contactpersoon voor de omgeving, Delian de Gier, en de omgevingsbegeleider van de gemeente Utrecht, Willem Diepeveen, stelden zich voor.

Zo min mogelijk afval, zo veel mogelijk hergebruik
Daarna vertelde het bedrijf Lagemaat over de sloop die zij gaan uitvoeren. Zij willen afval tot een minimum beperken en zoveel mogelijk materiaal opnieuw gebruiken. Een deel van de buitenkant van het huidige flatgebouw komt bijvoorbeeld terug in de nieuwbouw. Wat niet opnieuw gebruikt kan worden, wordt zoveel mogelijk tot grondstof verwerkt, zoals puin dat in beton terecht komt. Ook vertelden ze wanneer welke werkzaamheden en overlast te verwachten zijn.

Tenslotte werden vragen van omwonenden beantwoord, onder meer over de manier van asbest verwijderen, het voorkomen van stof, de kapvergunning en verkeer.

Het verslag van de bijeenkomst, met daarin ook het verhaal van Lagemaat en de vragen en antwoorden daarna, kunt u hier lezen.

In de presentatie van de avond vindt u vanaf pagina 9 de bijdrage van Lagemaat. Klik hier.

Volgende bijeenkomst in december, over woningen en openbare ruimte
Tenslotte werd de planning voor doorgesproken (zie het verslag voor de details).
De eerstvolgende bijeenkomst is in december. Deze bijeenkomst gaat over de openbare ruimte en de woningen zelf, zoals wensen over aantal kamers en indeling. Zodra de datum bekend is, staat het op deze website en ontvangen omwonenden bericht in de brievenbus.

Tenslotte: heeft u tijdens de werkzaamheden vragen?
Voor de communicatie tijdens de sloop en de bouw van de woningen aan de Ivoordreef is Delian de Gier de contactpersoon voor de buurt. Als er vragen zijn, u ziet iets vreemds, snapt iets niet over de aanpak of u heeft juist een tip hoe het beter kan, stuur Delian een mail: delian.degier@eracontour.nl of bel op 06 – 461 441 53.

Zoekvenster sluiten